Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viawerterowska werterowska
1505 9862 500
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viablubra blubra

September 08 2017

Nie robi się komuś nadziei wiedząc, że to ma termin ważności.
Reposted fromBrilliant Brilliant viaiblameyou iblameyou

September 07 2017

Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiblameyou iblameyou

September 06 2017

Six Friends by SION-ARA
Reposted frombronies bronies viabitstacker bitstacker
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viabitstacker bitstacker
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viajnna jnna
0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viajnna jnna

September 05 2017

6298 083b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viazabka zabka

August 25 2017

August 23 2017

3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
2309 76ad
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaAnneBonny AnneBonny
7579 4b69 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazabka zabka

August 21 2017

0228 61b3 500
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl