Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

6475 e191
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viapsygate psygate

October 17 2017

1096 5ff0 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends
3566 f805

me everywhere

Reposted fromdamonallbran damonallbran viaiblameyou iblameyou

October 15 2017

Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.

October 14 2017

2871 bb23 500
one
Reposted fromsponzy sponzy viasober sober
6404 9a51
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viablubra blubra
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyrafa zyrafa
9995 4049
Reposted fromdivi divi viaadurowe adurowe
3023 9282 500
1526 bd6b
Reposted fromlewerence lewerence viacats cats
1526 bd6b
Reposted fromlewerence lewerence viacats cats

Nie było sposobu wytłumaczyć ci, że w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziesz, że na pewne rzeczy jest za późno, na inne za wcześnie; będąc w samym środku radości i odprężenia, byłaś równocześnie o włos od rozpaczy, twoje zawiedzione serce tonęło we mgle (…). Ale jak ślicznie wyglądałaś w oknie, z szarością nieba odbijającą się na policzkach, z książką w ręku, z ustami zawsze nieco łapczywie uchylonymi i wzrokiem pełnym wątpliwości. Było w tobie tyle straconego czasu, byłaś tak bardzo kształtem czegoś, czym byłabyś mogła być w innym układzie, że obejmowanie cię i posiadanie stawało się czymś zbyt tkliwym, zbyt graniczącym z dobroczynnością.

— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

October 08 2017

Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia
— Barbra Streisand
Reposted fromoutoflove outoflove viaiblameyou iblameyou

Sometimes it feels like I've got a war in my mind
I want to get off but I keep riding the ride
— Lana Del Rey, Get Free
Reposted fromiblameyou iblameyou viaadurowe adurowe
A chociaż nic o sobie nie wiemy, to z pewnością mamy jedną cechę wspólną: wszyscy dobrze pamiętamy rzeczy, o których chcielibyśmy zapomnieć. Zapominamy zaś to, o czym warto pamiętać. 
— Anna Dutkiewicz
Reposted fromselsey selsey viacytaty cytaty
Ci ludzie są tak piekielnie dumni ze swojej nienawiści! Nienawiść jest wygodna i przychodzi z łatwością. To miłość wymaga wysiłku, miłość za którą każdy z nas musi zapłacić. Miłość ma swoją cenę i właśnie w tym leży jej wartość. 
— Erika Johansen
Reposted fromselsey selsey viacytaty cytaty
4787 ebee 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
2871 bb23 500
one
Reposted fromsponzy sponzy viabitstacker bitstacker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl